Det har i dag kommet oppdaterte retningslinjer fra regjeringen.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Pressemelding | Dato: 18.01.2021| Nr: 8/21, regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

For Gimlehallen betyr det at organisert trening utsettes på ubestemt tid. Det vil fortsatt være mulig å trene på Kristiansand Pistolbane, Farvannet.

Styret

Kristiansand Garnisons Pistolklubb

Kristiansand 18.01.2021