Vi har fått inn følgende tilbud til våre medlemmer fra Pedersens Vaabenlager AS.

Husk å ta med ditt KGP medlemskort.