Organisert skytetrening i forhold til koronavedtak i Kristiansand formannskap søndag 30.05.2021.

Undertegnede har nå på morgenen mandag 31.01 vært i kontakt med kommunens idrettskontor/rådgiver i koronaspørsmål for idretten, og de stadfester følgende:

  • DET ER TILFREDSSTILLENDE FOR OSS SOM KLUBB Å FØLGE KOMMUNENS PÅLEGG OG KRAV.
  • UTENDØRS ORGANISERT TRENING OG EGENTRENING PÅ KRISTIANSAND PISTOLBANE KAN FORTSETTE HVIS KRAV OM KORINAHYGIENE ELLERS FØLGES.

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/dette-gjelder-i-kristiansand/arrangementer-pa-offentlig-sted/

  • ORGANISERT TRENING I GIMLEHALLEN FOR DE UNDER 20 ÅR KAN FORTSETTE HVIS KRAV OM KORINAHYGIENE ELLERS FØLGES.

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid 19) for Kristiansand kommune. (Midlertidige smitteverntiltak).

§ 9.Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år.
  • Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver
  • for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er
  • likevel tillatt

Et samlet styre i KGP står bak at vi derfor holder åpent treninger på onsdager for de under 20 i Gimlehallen, og vanlig organisert trening og egentrening på Kristiansand Pistolbane i Kristiansand Garnisons Pistolklubbs regi går som normalt, med de pandemihygieniske krav som gjelder.

Skyteledere/vakter møter i henhold til vaktliste. 

Hilsen Thomas Aanundsen.

Leder i KGP