Styrene i KGP og KPK fikk på siste årsmøter i oppdrag å starte samtaler med sammenslåing av klubbene som mål.

De respektive styrene har valgt disse representantene til å gjennomføre samtalene;

KPK, Jørgen Loftesnes Sandhåland og Preben Bakken.

KGP, Tor Christian Søndergaard og Thomas Aanundsen.

Vedlagt finner dere referat fra første møte vi hadde den 3/6 på Kristiansand Pistolbane.

Hilsen Thomas Aanundsen