Kristiansand Pistolbane

Praktisk informasjon

Banen ble av styrene i KGP og KPK erklært åpnet den 22.04.2020.

Brukerinstruks

Brukerinstruksen for anlegget kan leses her

Kristiansand Pistolbane – Brukerinstruks KPK og KGP

Grunnet korona situasjonen så er vi nødt til å innføre begrensninger på anlegget som gjør at vi ikke kan utnytte kapasiteten fullt ut.

Bruk av Kristiansand Pistolbane under koronarestriksjoner

Følgende setning “Maksimalt 5 personer pr. banehalvdel (50/25 m) “ er endret til “Maksimalt 10 personer pr. banehalvdel (50/25 m) .”

NSF koronavettregler

Ref

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer, i tillegg til de generelle koronavettreglene til NIF:

Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
  2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
  3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
  6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

 

Medlemmer med tilgang til bom på Farvannet

 

Navn Telefon
Thomas Aanundsen 47 89 31 54
Torbjørn Dybfest 90 19 83 80
Morten Teinum 41 90 88 87
Dag Olav Nilsen 91 87 36 32
Ole Thomas Furuseth 93 91 32 29
Frode Øien 90 96 84 67
Harald Nilsen 95 94 28 86
Marilyn Johansen 95 08 44 51
Stein Kjetil Medema 99 03 28 11
Roy M. Baumann 41 50 54 07
Viggo Berrefjord 90 84 04 11

Egen nøkkel

Informasjon om dette kommer senere

Baneinndeling

Maksimalt 5 personer pr. banehalvdel (50/25 m) og i tillegg maksimalt 5 personer på feltskytebane. Totalt 15 personer på hele baneanlegget. Det er viktig at venting på å få skyte må foretas på utsiden av anlegget.

Du må holde egne skivelapper.

Elektronikkskiver

Kun personer som har fått opplæring på anlegget skal sette dette opp.

Feltskiver

Mysen Pistollag selger NorgesFelt figurpakke.

https://www.mpl.no/index.php/nettbutikk

Trenger du hjelp med skivestativ, legg ut melding i klubbens facebookgruppe

https://www.facebook.com/groups/kgpk.no/

Her er et forslag til et enkelt stativ som er greit å transportere:

basen er lagd av 2×2″, 60cm BxD.

ramme 1×3″ lekt. ca. 120 høy, 50 bred.

plate: sutakplate

Dugnad

Informasjon om dugnad legges ut på banens facebookside:

https://www.facebook.com/kristiansand.pistolbane/