Gimlehallen skytebane

Skytebanen ligger i kjelleren på vestsiden av Gimlehallen. Det heis fra 1 etg. ned til kjelleren.

Det er 7 standplasser med skivestativ på 25m for pistol og 10m for luftpistol og luftrifle. 25m har mekanisk vendeanlegg med elektronisk styring. 10m har manuelle skivetrekk med sveiv.

Oppholdsrom har sofagruppe, te-kjøkken og boder til klubbene.

Banen disponeres av Kristiansand Garnisons Pistolklubb og Kristiansand Pistolklubb

Skiver på 25m. Her oppsatt med duellskiver, men vi har også presisjonsskiver for VM og standardprogrammet.

Luftskive på 10m. Dette er en øvelse for luftpistol og luftrifle. Det er lufttrening på fredager. Dagens anlegg er manuelle skivetrekk med sveiv for pappskiver

Luftskive på 10m

Vi har syv standplasser. En pr skive på 25m eller 10m. Disse er adskilt med en pleksiglassvegg for å unngå at tomhylser treffer nabomannen

Oversikt over standplasser. Du finner førstehjelpsutstyr på veggen. Her er det også styringsenhet for det mekaniske vendeanlegget.

Det mekaniske vendeanlegget bruker trykkluft for å vende skivene. Styringsenheten på standplass velger program som skal skytes. Dvs. hvor lenge skiven skal være “borte” fra skytteren og hvor lenge den skal være synlig.

 

Modernisering

Vi er med på Klubben i mitt hjerte og har som målsetning om å tilrettelegge for elektroniske skiver i Gimlehallen. Denne konkurransen går mellom 14 og 27. november 2020.

Klubben søker også breddemidler for 2021 der man kan søke om elektroniske skiver eller komplettere eksisterende anlegg.

SIUS

Bildet viser skiver og monitor fra SIUS. LS25/50 er en skive for 25m og 50m som måler skuddverdien ut ifra lasermåling. Skiven er godkjent for nasjonale, internasjonale og til bruk i olympiske leker. HS10 luftskive for 10m HS betyr hybridscore og bruker infrarødt lys og akustisk måling av treffpunkt. Dette er ikke like presist som laser, men er godkjent i nasjonale konkurranser. SA951 er en kontrollenhet og monitor som skal plasseres på standplass. Her får skytteren umiddelbar tilbakemelding hvilken skuddverdi han har fått.

Vi ser etter bedrifter som ønsker å støtte oss i dette arbeidet.

 

Adresse

Gimlehallen Kristiansand
Jegersbergveien 3
4630 Kristiansand

Parkering

Det er en liten kommunal parkeringsplass på østsiden av Gimlehallen. På sørsiden er det en større kommersiell.

Treningstider

Mandager

17:00 – 22:00 Egentrening

Onsdager

17:00 – 18:00 Egentrening
18:00 – 19:30 Nybegynnere
19:30 – 22:00 Egentrening

Fredager

fra kl. 16:00 – 19:00 er reservert luftpistoltrening. Etter 19:00 er det felles.

Alle tidspunkt mellom 09:00 – 17:00 mandager til torsdager er felles (KPK og KGP).

 

KGP-KPK_Treningstider_Gimlehallen

Det er trening alle mandag og onsdager fra kl. 17:30 med vakt til stede, med unntak av de dager Gimlehallen holder stengt. Se vaktlisten når det er vakter tilstede i Gimlehallen.

Vaktordning

 

Koronavirus

Følgende regler gjelder for Gimlehallen

Det er 7 standplasser tilgjengelig og maks 10 personer i oppholdsrommet. Plassene er merket. To av disse er reservert vaktene på onsdager.

Smittevernreglene gjelder for all skyting også egentrening.

Ingen bruk av felles kaffetrakter (ta med selv) og ha medbrakt penn til protokollen.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
  2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
  3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.

https://www.skyting.no/2020/11/19/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

Instruks

Plantegning

Anleggsregisteret

Gimlehallen pistolbane er oppført med anleggsnummer 4308