Skytebanen ligger i kjelleren på vestsiden av Gimlehallen. For bevegelseshemmede er det heis fra 1 etg. ned til kjelleren.

Det er 7 standplasser med skivestativ på 25m for pistol og 10m for luftpistol og luftrifle. 25m har mekanisk vendeanlegg med elektronisk styring. 10m har manuelle skivetrekk med sveiv.

Oppholdsrom har sofagruppe, te-kjøkken og boder til klubbene.

Banen disponeres av Kristiansand Garnisons Pistolklubb og Kristiansand Pistolklubb

Modernisering

Vi er med på Klubben i mitt hjerte og har som målsetning om å tilrettelegge for elektroniske skiver i Gimlehallen. Denne konkurransen går mellom 14 og 27. november 2020.

Klubben søker også breddemidler for 2021 der man kan søke om elektroniske skiver eller komplettere eksisterende anlegg.

Vi ser etter bedrifter som ønsker å støtte oss i dette arbeidet.

 

Adresse

Gimlehallen Kristiansand
Jegersbergveien 3
4630 Kristiansand

Parkering

Det er en liten kommunal parkeringsplass på østsiden av Gimlehallen. På sørsiden er det en større kommersiell.

Treningstider

Mandager

17:00 – 22:00 Egentrening

Onsdager

17:00 – 18:00 Egentrening
18:00 – 19:30 Nybegynnere
19:00 – 22:00 Egentrening

Fredager

fra kl. 16:00 – 19:00 er reservert luftpistoltrening. Etter 19:00 er det felles.

Alle tidspunkt mellom 09:00 – 17:00 mandager til torsdager er felles (KPK og KGP).

Det er trening alle mandag og onsdager fra kl. 17:30 med vakt til stede, med unntak av de dager Gimlehallen holder stengt. På disse dagene blir det mulighet for leie av klubbvåpen, samt for eventuelt nye medlemmer å melde seg inn i klubben. Dette gjelder kun skyttere som har gjennomgått sikkerhets/nybegynnerkurs.

KGP-KPK_Treningstider_Gimlehallen

Vaktordning høsten 2020

Vakttid mandager / onsdager er 17.30 – 20.00.

VIKTIG! Som vakt er man ansvarlig for at utleid våpen låses inn før man fratrer vakten.

Dersom du har byttet vakt, gi beskjed til leder.

Vaktliste Gimlehallen høsten 2020

Koronavirus

Følgende regler gjelder for Gimlehallen

Det er 7 standplasser tilgjengelig og maks 10 personer i oppholdsrommet. Plassene er merket. To av disse er reservert vaktene på onsdager.

Smittevernreglene gjelder for all skyting også egentrening.

Ingen bruk av felles kaffetrakter (ta med selv) og ha medbrakt penn til protokollen.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
  2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
  3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.

https://www.skyting.no/2020/11/19/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

Instruks

Plantegning

Anleggsregisteret

Gimlehallen pistolbane er oppført med anleggsnummer 4308