Vaktordning høsten 2018

I tillegg til vaktordning på onsdager, er det satt opp en vakt på mandager. Dette for å sikre at hallen er åpen også på mandager. Da ikke alle vaktene har tilgang til safe, vil det ikke med sikkerhet være mulighet for leie av våpen hver mandag.

Vakttid mandager/onsdager er 17.30 – 19.30.

VIKTIG! Som vakt er man ansvarlig for at utleid våpen låses inn før man fratrer vakten.

Dersom du har byttet vakt, gi beskjed til Ane Fiskebekk (41415928).

Vaktliste Gimlehallen KGP Høsten 2018