Vaktordning høsten 2020

I tillegg til vaktordning på onsdager, er det satt opp en vakt på mandager. Dette for å sikre at hallen er åpen også på mandager.

Vakttid mandager/onsdager er 17.30 – 20.00.

VIKTIG! Som vakt er man ansvarlig for at utleid våpen låses inn før man fratrer vakten.

Dersom du har byttet vakt, gi beskjed til Torbjørn Dybfest (901 98 380).

Vaktliste Gimlehallen høsten 2020