Kristiansand Garnisons Pistolklubb

Facebook cover photo

Organisasjonsnummer: 990 279 977
Kontonummer: 3060.13.67587

Kristiansand Garnisons Pistolklubb
Postboks 4529 Grim
4673 Kristiansand S

Kristiansand Garnisons Pistolklubb (KGP) er tilsluttet Norges skytterforbund og Norsk Svartkruttunion. KGP ble stiftet i 1949, vi har ca. 270 medlemmer. Vi har skyttere på alle nivåer fra nybegynnere til konkurranseskyttere.

Du finner mer informasjon om sporten vår på felt og bane -siden.

Skytebaner

Klubben har to skytebaner i Kristiansand. 

Gimlehallen er en innendørsbane med 7 standplasser. Her kan det skytes på 25m og 10m.

Kristiansand Pistolbane på Farvannet ble åpnet i 2020. Her har vi 40 standplasser med elektronikk fra SIUS. Den ene banehalvdelen kan også brukes på 50m. Du kan trene feltskyting bak 25m banen.

Grupper

Klubben har 2 andre undergrupper i tillegg, men disse er ikke pr dags dato aktive. Gruppene er:

(Trykk på gruppene for link til forbundene)

Lover og regler

NIFs lovnorm for idrettslag:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/

Følgende lover og regler ble godkjent av årsmøtet 2018.

 

Medlemssystem

Klubben bruker Rubic Medlem som administrasjonsvertøy.

Du kan logge deg på din side her: http://medlem.kgpk.no/

Forsikring

Kristiansand Garnisons Pistolklubb har klubbforsikring/idrettsforsikring gjennom IF.

https://www.if.no/bedrift/forsikring-for-bedrifter/riktig-forsikret/klubbforsikring