Kristiansand Garnisons Pistolklubb  

Kristiansand Garnisons Pistolklubb (KGP) er tilsluttet Norges skytterforbund og Norsk Svartkruttunion. KGP ble stiftet i 1949, vi har ca. 350 medlemmer. Vi har skyttere på alle nivåer fra nybegynnere til konkurranse skyttere. Vi har en skytebane i kjelleren i Gimlehallen.

Vi arrangerer nybegynnerkurs 3 ganger i året. Pistolskyting er en morsom sport som alle kan drive med. Vi har medlemmer fra 12 til over 80.

Klubben har 2 andre undergrupper i tillegg, men disse er ikke pr dags dato aktive. Gruppene er:

(Trykk på gruppene for link til forbundene)

Lover og regler

NIFs lovnorm for idrettslag:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/

Følgende lover og regler ble godkjent av årsmøtet 2018.