Årsmøte 2020 for Kristiansand Garnisons Pistolklubb avholdes den 08.06.2020 kl 18:00

Offisersmessen
Kaserneveien 26
4632 Kristiansand

Saksdokumenter

 

Protokoller

KGP – Protokoll årsmøte 2020

 
 
 
 
 
KGP EOÅ Referat 2013 – signert

Grunnet malendring så omhandler årsmøte 2020, 2019 sesongen.