Årsmøte 2021 for Kristiansand Garnisons Pistolklubb avholdes den 24.03.2021 kl 19:00

Offisersmessen
Kaserneveien 26
4632 Kristiansand

Grunnet koronasituasjonen blir årsmøtet 2021 arrangert digitalt via Teams. Alle medlemmer vil få link til møtet pr epost.

Spond brukes ved avstemming. Medlemmer med stemmerett vil få link til spondgruppen fredag 19.03.2021. Vi anbefaler at du har installert appen og verifisert tilgang i god tid før årsmøtet. Mer informasjon om dette kommer til fredag.

Oppdatering 19.03.2021

Det er sendt ut epost til alle medlemmer med link til teams-møtet og spond for de med stemmerett. Dersom du ikke har mottatt epost kan du kontakte post@kgpk.no

Innkalling

Saksdokumenter

Vedlagt ligger saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Kristiansand Garnisons Pistolklubb 2021.

Protokoller

NB! Grunnet malendring fra NIF, så er årsmøte 2020 for 2019-2020. årsmøte 2018 er for 2018-2019, osv.