Årsmøte

Årsmøte 2020 for Kristiansand Garnisons Pistolklubb avholdes den 08.06.2020 kl 18:00 OffisersmessenKaserneveien 264632 Kristiansand Saksdokumenter Protokoller