Kontingenten for 2019

Hovedmedlem: kr 800
Junior: kr 450
Honnør: kr 550
Familiemedlem: kr 1.100
Støttemedlem: kr 450