Organisasjonsoversikt

Organisasjonskart

Styret

Leder: Torbjørn Dybfest (leder@kgpk.no)

Nestleder: Thomas Aanundsen (nestleder@kgpk.no)

Kasserer: Havin Samir (kasserer@kgpk.no)

Sekretær: Morten Teinum (post@kgpk.no)

Styremedlem: Jarle Hansen

Vara: Morten F. G. Hoem

Vara: Dag Olav Nilsen

Valgkomite

Leder: Tom-Inge Dalen (tid@freja.com)

Medlem: Thomas Furuseth

Medlem: Rune Elefsen

Medlem: Elise Baumann

Vara: Trond Eidem

Revisor

Vetle Valsgård

Bjørn Kjørrefjord

Andre verv

Ansvarlig politiattest: Jarle Hansen

Webansvarlig: Morten Teinum

Barneidrettsansvarlig: Morten Teinum

Oppmenn

Western: Øyvind Dahl

Våpen: Torbjørn Dybfest

Svartkrutt: Viggo Berrefjord

Gimlehallen: Ernesto Santos Cagunot

Driftsstyret Farvannet

Roy Baumann

Stein Kjetil Medema

Nøkkelbrikke-komite

Thomas Furuseth

Thomas Aanundsen

Ane Fiskebekk

Trenere

Thomas Furuseth

Morten Teinum

Marilyn Johansen

Jan Martin Skarberg

Dommere

Elise Baumann

Frode Øien

Havin Samir

Jan Martin Skarberg

Morten Teinum

Ronny Lavik

Roy Baumann

Stian Christoffer Jernslet

Thomas Furuseth