Organisasjonsoversikt

Organisasjonskart

Styret

Leder: Thomas Aanundsen (leder@kgpk.no)

Nestleder: Torbjørn Dybfest (nestleder@kgpk.no)

Kasserer: Bent Øystein Bostad

Sekretær: Bent Øystein Bostad (post@kgpk.no)

Styremedlem: Marilyn Johansen

Varamedlem: Morten F. G. Hoem

Valgkomite

Leder: Tom-Inge Dalen

Medlem: Thomas Furuseth

Medlem: Rune Elefsen

Varamedlem: Roald Tanche-Bergh Jr.

Kontrollutvalg

Medlem: Dag Olav Nilsen

Medlem: Jarle Hansen

Varamedlem: Odd V. P. Fiane

Andre verv

Ansvarlig politiattest: Marilyn Johansen

Webansvarlig: Morten Teinum

Barneidrettsansvarlig: Morten Teinum

Oppmenn

Bane/Felt: Ernesto Santos Cagunot

Svartkrutt: Viggo Berrefjord

PPC: Stefan Klasson

Driftsgruppen Kristiansand Pistolbane

Roy Mørenskog-Baumann

Tom Ånesland

Trenere

Thomas Furuseth

Morten Teinum

Marilyn Johansen

Halvor Toreskaas

Dommere

Elise Baumann

Frode Øien (Elektronikk)

Havin Samir

Jan Martin Skarberg (Elektronikk)

Morten Teinum (Elektronikk)

Ronny Lavik

Roy Baumann

Stian Christoffer Jernslet

Thomas Furuseth (Elektronikk)