Styret i Kristiansand Garnisons Pistolklubb for 2019 er

Funksjon                               Navn                                          Epost

Formann                               Thomas Aanundsen                   leder@kgpk.no

Nestformann                       Torbjørn Dybfest                            nestleder@kgpk.no

Kasserer                               Tor Christian Søndergaard         kasserer@kgpk.no

Sekretær                              Morten Teinum                            post@kgpk.no

Styremedlem                       Torleif Larsen

Varamann                             Stein Kjetil Medema

Varamann                             Dag Olav Nilsen